Dlaczego coraz więcej dzieci choruje na astmę?

dziecko Lekarze w ostatnich latach obserwują narastanie różnorodnych schorzeń dróg oddechowych, szczególnie u dzieci. Najczęściej spotykaną u nich chorobą zaczyna być astma w różnych postaciach. Astma charakteryzuje się ostrą dusznością, która powiązana jest zazwyczaj ze świszczącym oddechem. Kiedy nasze dziecko ma takie objawy, nie należy zwlekać, lecz w miarę szybko skontaktować się z lekarzem i zdiagnozować chorobę. Na całym świecie zauważono, że coraz więcej dzieci zapada na tą chorobę, a co gorsze, coraz to młodszych dzieci. Oprócz takich czynników, jak wrażliwość na dany alergen, zakażenie dróg oddechowych, nieodpowiednie leki czy czynniki genetyczne, istnieją też czynniki względna takie, jak palenie tytoniu zanieczyszczenie powietrza czy niewłaściwa dieta. Jeśli nasze dziecko nie ma genetycznie motywowanej astmy, może stać się astmatykiem na przykład w wyniku zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza zdaje się również narastać w ostatnich czasach. Naukowcy uważają, że ma to duży związek z wzrastającą ilością astmatyków wśród zarówno dorosłych, jak i dzieci. Podkreślić należy, że palenie tytoniu także ma wpływ na rozwój astmy. Jeśli palimy, a nasze dziecko ma astmę, możemy przypuszczać, że jest to nasza wina. Nasze dziecko jest wówczas przez nas narażone na wdychanie szkodliwego dymu. Astma może mieć jednak jeszcze inne podłoże. Uważa się bowiem, że astma jest chorobą o charakterze psychosomatycznym. Niektórzy naukowcy uważają, że nie tylko na jej przebieg, ale również na powstanie mogą mieć wpływ czynniki psychologiczne. Udział tych czynników w powstawaniu astmy szacuje się na trzydzieści procent. Co odważniejsi badacze uważają, że udział ten można podnieść nawet do siedemdziesięciu procent. Ojciec medycyny psychosomatycznej, Franz Aleksander, rozwinął teorię mówiącą, że podłożem astmy są wewnętrzne konflikty emocjonalne. Do czynników psychicznych, które powodują astmę, zaliczyć można według tej koncepcji między innymi: lęk separacyjny, przeżywanie miłości matki jako niejednoznacznej, lęk przed ekspresją niechcianych agresywnych uczuć w stosunku do ukochanej osoby i zależność. Czynniki te można dopasować do stanów dzieci. nasze dziecko może mieć bowiem lęki spowodowane odseparowaniem od najbliższych – szczególnie od rodziców. Może również żywić wspomniane uczucia do matki, jest też zależne od rodziców. Badacze głoszący tą teorię uważają ponadto, że objawy duszności mają symbolizować płacz i wołanie o opiekę. Warto też, by rodzice wiedzieli, że wpływające na zaostrzenie choroby u dziecka czynniki najczęściej wiążą się z konfliktami między rodzicami a stresem, jakiego z ich powodu dziecko doznaje. W rodzinach dzieci chorujących na astmę mamy często do czynienia z triangulacją, która polega na tym, że rodzice włączają dziecko w swoje napięte relacje, jedno z rodziców zbliża się bardziej do dziecka nastawiając je negatywnie do drugiego. Im bliższe są związki rodzinne w takich sytuacjach, tym bardziej stres i negatywne emocje wpływają na samopoczucie i pogarszają stan astmatyka. W leczeniu astmy nadal w małym tylko stopniu bierze się pod uwagę możliwości tkwiące w psychice chorego. Tymczasem dużo wskazuje na to, że właśnie dzięki nim można byłoby w znacznym stopniu poprawić stan zdrowia cierpiącego na astmę, zarówno dorosłego, jak i dziecka.

Tagi: choroba, dziecko, powietrze
Katalog podstron

Pasożyty przyniesione ze szkoły

Nie było i chyba nie będzie takiej szkoły w Polsce, w której nie trafił się przypadek rozpoznania u dziecka jakiegoś pasożyta. Najczęściej spotykaną chorobą, którą dziecko przynosi ze szkoły, jest wszawica. Wszawica jest choroba zakaźną, dlatego nasz...

Więcej

Rozmawiajmy z dziećmi o wszystkim

Dziecko, jak każda istota zasługuje na wszelki szacunek. Nie tylko rodzice, ale wszyscy ludzie powinni traktować dzieci jak normalnych ludzi. Trzeba tez rozmawiać z dziećmi jak z normalnymi ludźmi. Oczywiście nasze dziecko ze względu na swoją niedojr...

Więcej