Sytuacja dzieci niepełnosprawnych

dziecko Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że na świecie żyją miliony ludzi niepełnosprawnych. Nie wszyscy też zauważają, że wśród nas mieszka mnóstwo chorych ludzi, którzy przecież tak naprawdę są tacy sami, jak my. Najbardziej poruszające jest jednak to, że tak dużo jest dzieci niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne potrzebują szczególnej opieki. Opiekę tą muszą zapewnić im rodzice, ale również instytucje państwowe. Niepełnosprawność można podzielić na różne kategorie. Odnosić się bowiem może do różnego rodzaju typów ograniczeń funkcjonalnych ludzi w każdym społeczeństwie. Ograniczenia te mogą wynikać z uszkodzeń zdolności wykonywania określonej czynności w sposób uważany za normalny. Ograniczenia te mogą ponadto mieć różny charakter. Mogą to być ograniczenia, które są stałe lub przejściowe, mogą być całkowite lub tylko częściowe, mogą również dotyczyć sfery sensorycznej, fizycznej albo psychicznej, bądź wszystkich na raz. Trzeba jednak pamiętać, że każde niepełnosprawne dziecko, to konkretna osoba, która ma imię i nazwisko, która czuje. Rodzice o tym doskonale wiedzą. Nie zawsze jednak wie o tym otoczenie, w jakim żyje osoba niepełnosprawna. Kiedy okaże się, że nasze dziecko jest pod jakimś względem niepełnosprawne, powinniśmy w pierwszej kolejności dowiedzieć się, jakie prawa ma nasze niepełnosprawne dziecko i my, jako jego rodzice. W pierwszym okresie od stwierdzenia niepełnosprawności rodzice powinni zacząć ubiegać się o wszelkie prawa, które gwarantują ustawy państwowe. Jednym z nich jest między innymi wczesne wspomaganie rozwoju. Jest to zespół działań, których celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka – można je uzyskać składając odpowiedni wniosek. Tym co jest szczególnie przydatne w tych zajęciach, to indywidualny ich charakter. Warto, by rodzice od samego początku zaczęli działać na rzecz poprawy stanu swojego niepełnosprawnego dziecka. Sytuacja dzieci niepełnosprawnych nie jest dobra. Często rodzice całe swoje życie poświęcają na opiekę nad swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Bywa, że muszą rezygnować z pracy i całkowicie oddać się opiece nad dzieckiem. Pomoc państwa jest czasami niewystarczająca. Rodzice nie zawsze dają sobie radę w kwestii finansowej i zmuszeni są prosić o pomoc innych. Często taka pomocą zajmują się różne organizacje charytatywne. Zbierają one fundusze, które następnie przekazywane są najbardziej potrzebującym. Warto zaznaczyć, że najważniejsza nie jest tu rola samych organizacji charytatywnych, lecz dobra wola każdego przeciętnego człowieka, który wspiera takie instytucje. Pomoc wszystkich ludzi, całego społeczeństwa jest nieoceniona. Nie możemy być obojętni na los dzieci niepełnosprawnych, ponieważ nasze dziecko może też stać się niepełnosprawne, bo niepełnosprawne dziecko, to takie dziecko, jak każde inne, jak nasze dziecko. Ważne jest też, by dziecko niepełnosprawne miało umożliwiony kontakt z bliskimi, kontakt z ludźmi w różnych relacjach społecznych. Jest to bowiem istotne dla rozwoju psychicznego dziecka.

Tagi: ludzie, niepełnosprawność, ograniczenia
Katalog podstron

Domu dziecka

W życiu spotykają nas różne nieszczęścia. Czasem małe, czasem ogromne. Nie do opisania jest jednak sytuacja, w której dzieci tracą swoich rodziców. Stają się sierotami. Skazane wówczas są na pomoc rodziny lub takich instytucji, jak domy dziecka. Pańs...

Więcej

psycholog grodzisk mazowiecki

 Dziecko jako istota niesamodzielna i bezbronna powinna mieć zagwarantowane przez rodziców beztroskie, spokojne szczęśliwe życie. To właśnie rodzice są odpowiedzialni za to, żeby dziecko rozwijało się prawidłowo, aby miało odpowiednie warunki do te...

Więcej