ojciec

Czym jest urlop tacierzyński? - Portal na temat naszych dzieci
Po urodzeniu dziecka ktoś musi się nim opiekować. Kiedy oboje rodzice pracują, najczęściej opiekują się dzieckiem dziadkowie. Nie wszyscy jednak są w tak komfortowej sytuacji. Aby nasze dziecko miało opiekę, czasem wynajmujemy niańkę. Nie wszystkich rodziców stać na niańkę. Bywa, ze jedno z rodziców musi zrezygnować ze swej pracy. Od lat najczęściej opieką nad dzieckiem zajmowała się matka. Od niedawna jednak sytuacja ta zmieniła się. Ojcowie zostają w domu i biorą urlop tacierzyński. Kiedy ojciec wychowuje dziecko i chce skorzystać z urlopu, muszą zaistnieć pewne warunki. Kiedy pracująca matka zrezygnuje z części urlopu macierzyńskiego, urlop ten może przejąć ojciec. Jest jeszcze inna sytuacja - kiedy w czasie urlopu matka umrze. Pracownica ma bowiem prawo po wykorzystaniu co najmniej czternastu tygodni urlopu zrezygnować z reszty jego części na rzecz ojca, który tez pracuje. Aby nasze dziecko pozostawało pod opieką ojca, ważne jest spełnienie tez innych warunków. Ojciec musi złożyć odpowiedni wniosek. Matka natomiast musi złożyć pracodawcy wniosek o rezygnację z przysługującej jej części urlopu i jednocześnie musi przedstawić pracodawcy odpowiednie zaświadczenie ojca naszego dziecka, które ma potwierdzać rozpoczęcie przez ojca dziecka urlopu macierzyńskiego. Urlop tacierzyński ma być wprowadzony od 2010 r. Jego długość określona jest na jeden tydzień. W kolejnym jednak roku będą to już dwa tygodnie. Ważne jest, by ojcowie pamiętali, że urlop tacierzyński mogą wykorzystać w czasie pierwszego roku od urodzenia się dziecka. Nasze nowonarodzone dziecko z roku na rok jest w coraz lepszej sytuacji. Oprócz tego, że teraz tatusiowie mogą brać urlop, to urlop macierzyński wydłuża się. Nasze dziecko może cieszyć się naszą obecnością nie przez dwadzieścia tygodni, jak było, ale przez dwadzieścia sześć tygodni. Polityka państwa nareszcie zaczyna działać na korzyść dziecka. Nie wszyscy jednak to dostrzegają. Mimo przysługującego im prawa tatusiowie nie garna się do tego, by wykorzystać przysługujący im urlop. Jedynie pięć procent mężczyzn postanawia zrezygnować z pracy i zająć się opieką nad dzieckiem. Jest to bardzo mało. Mało ojców decyduje się na takie rozwiązanie, bo nie widzą jasnego celu takiego postępowania. Cel jednak jest i to dość poważny. Urlop ten umożliwia bowiem ojcu spędzenie chociaż niewielkiej ilości czasu ze swym dzieckiem, umożliwia poznanie własnego dziecka. Z sondaży wynika bowiem, że nasze dziecko z własnym ojcem spędza dziennie pięć do ośmiu minut. Polskie statystyki są przerażające. Są jednak prawdziwe. Urlop tacierzyński ma to zmienić. Poza tym urlop tacierzyński pomoże mężczyzną zmienić ich często spaczony obraz opieki nad dzieckiem. To nie jest tylko spokojna zabawa i patrzenie jak się słodko nasze dziecko bawi. To prawdziwie ciężka praca i warto, by ojcowie dowiedzieli się o tym z autopsji. Niektórzy uważają, że ojcowie sobie nie poradzą, że urlop tacierzyński jest wbrew naturze. Wszystkiego można się nauczyć. Nasze dziecko z pewnością będzie zadowolone, kiedy będzie mogło spędzać czas również ze swoim ...

Katalog podstron

Komputer zamiast lekcji

Komputer zamiast lekcji Wielu rodziców chce mieć święty spokój i nie przykłada się zbytnio do samego wychowania. Niewiele z naszymi pociechami rozmawiamy, wolimy, gdy te się zajmują same sobą. Niestety takie rozwiązanie nie prowadzi do niczego dobreg...

Więcej

Pomóż dziecku tuż przed egzaminem!

Każdy wie, że sprawdziany, klasówki i wszelkiego rodzaju egzaminy są stresogenne. Trzeba umieć sobie radzić z takim stresem, ponieważ ma on ogromny wpływ na to, jaki będzie wynik danego zaliczenia. Kiedy nasze dziecko po raz pierwszy podchodzi do pow...

Więcej