Problem adopcji w naszym społeczeństwie

dziecko Adopcja jest procesem, które niejednokrotnie zmienia diametralnie życie wielu ludzi, zmienia je zazwyczaj na lepsze. Przynosi bowiem szczęście dzieciom poprzez możliwość wychowywania się w rodzinie, lecz również daje poczucie szczęścia osobom dorosłym, które pragną mieć dziecko. Adopcja oznacza przysposobienie dziecka i uznanie za własne przez nową rodzinę - rodzinę adopcyjną. Dziecko może być adoptowane od razu po urodzeniu, bądź w późniejszym wieku, ale ważne jest by istniała odpowiednia różnica wieku między dzieckiem a osobą, która chce to dziecko adoptować. Warto też wiedzieć, że jeśli chcemy adoptować starsze dziecko, może ono się nie zgodzić. Od trzynastu lat dziecko musi wyrazić zgodę na ewentualną adopcję. Rodzice adopcyjni muszą też wiedzieć, że kiedy postanawiają zaadoptować dziecko, przyjmują na siebie taką samą odpowiedzial¬ność za nie, jak za dziecko urodzone w rodzinie. Muszą tak samo się nim opiekować, zapewniać dobrobyt, troszczyć się o nie i po prostu kochać, jak własne. Adopcja wydaje się być sprawą niezwykle ważną szczególnie dla tych dzieci, które są osierocone oraz dla tych, które są tak zwanymi sierotami społecznymi. Rodzice biologiczni sierot społecznych pozbawieni są pozbawieni sądownie swych praw rodzicielskich lub też sami się tych praw zrzekli. Jeśli więc jakaś rodzina dobrowolnie chce przyjąć takie dziecko do własnej rodziny, to równa się z faktem, że chce zapewnić jej godne życie. Nie zawsze jednak jest to takie proste. Zanim staniemy się rodzicami adopcyjnymi, musimy spełnić mnóstwo warunków, które mają zagwarantować, że przyszłe nasze dziecko będzie miało zagwarantowane godne życie. Pierwszy krok, jaki powinniśmy wykonać w celu starania się o adopcję, jest udanie się do najbliższego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Tam zostaniemy poinformowani o następnych naszych zadaniach. Oprócz załatwienia różnych spraw formalnych, takich jak dostarczenie aktu małżeństwa, zaświadczeń o niekaralności, o dobrym stanie zdrowia fizycznego i psychicznego, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, opinii z zakładu pracy oraz różnego rodzaju rekomendacji znajomych, sąsiadów i przyjaciół, rodzice muszą przejść swego rodzaju szkolenie przygotowawcze związane z przyszłym zajmowaniem się dzieckiem. Zanim jednak do tego dojdzie urzędnicy z tego typu Ośrodków przeprowadzają wywiad środowiskowy i oceniają warunki, w jakich przyszłe nasze dziecko miałoby mieszkać. Kiedy urzędnicy wydadzą pozytywną opinię oraz kurs przygotowawczy będzie zakończony pomyślnie, rodzice przy pomocy ośrodka bądź na własna rękę szukają odpowiedniego dla siebie dziecka. Ostateczna decyzja o adopcji podejmuje jednak sąd. Kiedy sąd zgadza się na adopcję, przed nowymi rodzicami staje prawdziwe wyzwanie. Muszą zaopiekować się i zadbać o kogoś, kto nagle staje się ich dzieckiem, o kim mogą powiedzieć „ nasze dziecko”. Adopcja przynosi wiele pożytku dla całego społeczeństwa. Warto więc, by wszyscy zastanowili się nad tego typu piękna sprawą.

Tagi: adopcja, społeczeństwo, rodzice
Katalog podstron

Kim jest niania naszego dziecka?

Zdarza się, że oboje rodzice muszą albo chcą pracować. Opiekę nad dzieckiem trzeba pozostawić osobie trzeciej. Czasem jest to babcia, czasem sąsiadka. Ci zaś rodzice, którzy nie chcą obarczać tą opieką najbliższych, wynajmują opiekunkę. Opieka na cud...

Więcej

Kiedy rodzeństwo żyje jak piec z kotem

Mówi się, że nie tylko rodzic wychowuje dziecko, ale również inni członkowie rodziny. Można tu mieć na myśli dziadków, którzy mieszkają razem z rodziną. Warto wiedzieć, że nasze dziecko wychowywane jest także przez kontakt ze swym rodzeństwem. To z r...

Więcej