przyszłość

Przyszłość kraju leży w rękach dzieci - Portal na temat naszych dzieci
Pozycja dziecka w społeczeństwie jest pomijana. Często dziecko jest dyskryminowane. Często też nie zwraca się uwagi na jego potrzeby, dążenia. Mimo że dzieci mają swoje prawa, najłatwiej było nam je łamać, ponieważ dziecko nie było w stanie ich bronić. Zawsze było słabą i bezbronną istotą, którą zawsze można było wykorzystywać. Od pewnego czasu dzieci mają swoje prawa. Istnieją instytucje, które bronią praw dziecka, które dbają o to, by dzieciom nie działa się żadna krzywda, którym leży na sercu przede wszystkim dobro dzieci. Zastanawiając się, czemu tyle naszej uwagi skupiają na sobie dzieci, dochodzimy do prostych wniosków. To w rękach dzieci leży nasza przyszłość. I nie chodzi tu o przyszłości tylko i wyłącznie rodziców. Od naszych dzieci zależy bowiem przyszłość naszego kraju i przyszłość całego świata. Najmłodsze pokolenie musi mieć odpowiednie wykształcenie, aby w przyszłości móc zmieniać rzeczywistość. Musimy zapewnić dzieciom możliwość kształcenia się w określonych kierunkach, dzięki którym w przyszłości nasze dziecko będzie pracowało dla dobra swojego, naszego i całego społeczeństwa. Jeśli nie zapewnimy naszym dzieciom dobrych szkół, nie będą w przyszłości mieć odpowiedniego wykształcenia, nie znajdą pracy. Będą ciężarem dla społeczeństwa i nie będą w stanie pomóc swoim rodzicom. To, ile wysiłku włożymy w to, by nasze dzieci otrzymały solidne wykształcenie, będzie miało odzwierciedlenie w tym, jak będzie wyglądała nasza starość. Nie możemy oszczędzać na wykształceniu naszych dzieci. Jeśli od naszych dzieci ma zależeć przyszłość całego świata, ważne jest, by najmłodsze pokolenie było w pełni rozwinięte psychicznie. Jako rodzice musimy zadbać, by nasze dziecko miało udane dzieciństwo. By miało wystarczająco dużo czasu na swój rozwój psychiczny i fizyczny. Przyszłe społeczeństwo powinno bowiem być sprawne i gotowe do działania, do zmieniania świata na lepsze. Jeśli nasze dziecko ma trudne dzieciństwo, nigdy nie będzie w przyszłości jednostką, która będzie chciała zmienić świat, która będzie działaczem na rzecz innych. Musimy zatem zapewnić im wszelkie podstawy bytowe i duchowe, żeby w przyszłości były w stanie normalnie funkcjonować. W tej kwestii ważne jest też, by już od najmłodszych lat nauczyć dziecka odpowiednich reakcji do różnych sytuacji. nasze dziecko powinno wiedzieć, jak ma się zachować w odpowiednim momencie. Związana z tym jest również umiejętność budowania zdrowych relacji z innymi ludźmi. Każde bowiem społeczeństwo opiera się na różnorodnych zależnościach międzyludzkich. Nie można się bez nich obyć. Aby przyszłość naszego kraju rysowała się pozytywnie, przyszłe pokolenie musi żyć ze sobą w zgodzie. Ludzie muszą się ze sobą zgadzać, a Przynajmniej umieć ze sobą rozmawiać. Jeśli tego nie nauczymy dziecka, nie będzie umiało żyć wśród ludzi. Będzie burzył porządek i zgodę, jak panować będzie wśród ludzi. Zapewniając to wszystko naszemu dziecku, robimy krok w kierunku poprawy sytuacji całego świata.

Katalog podstron

Nieprzemijający konflikt pokoleń

Od niepamiętnych czasów obserwujemy coś takiego, jak konflikt pokoleń. Dlaczego następujące po sobie pokolenia walczą ze sobą? Dlaczego nie zgadzają się w swoich poglądach? Dlaczego zawsze zajmują przeciwne stanowisko? Dlaczego tak się dzieje? Każd...

Więcej

Problem wiecznego bałaganu w pokoju naszego dziecka

Bardzo rzadko się zdarza, by nasze dziecko umiało utrzymać porządek w swoim pokoju. Niekiedy nie można dostać się do pokoju dziecka, ponieważ na podłodze jest porozrzucanych mnóstwo rzeczy. W domu mają miejsce wieczne kłótnie o porządek, a dokładniej...

Więcej