wojna

Życie dzieci w Afryce - Portal na temat naszych dzieci
Na całym świecie walczy się o prawa dzieci. Wszyscy pragną przede wszystkim dobra dzieci, ponieważ to w dzieciach i kolejnych pokoleniach leży przyszłość całego świata. Powinno się zatem robić wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. I nie chodzi tu o to, żeby to nasze dziecko miało radosne i beztroskie dzieciństwo, a potem spokojne i udane życie. Chodzi tu o podejście do sprawy sytuacji dzieci w sposób globalny. Zadbać należy o wszystkie dzieci, o dzieci na każdym kontynencie. Niestety dużo brakuje do tego, aby dobrobyt dotyczył wszystkich dzieci. Największy bowiem dystans do osiągnięcia wspomnianego dobrobytu mają dzieci krajów afrykańskich. Życie dzieci w Afryce jest zupełnie inne niż życie naszego dziecka. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele ma nasze dziecko w porównaniu z dziećmi z Afryki. To, co najbardziej charakteryzuje dzieci afrykańskie, to ogromna bieda. Ich niedostatek jest nieporównywalny do żadnego innego. Jest kilka powodów, które powodują tak straszne ubóstwo w Afryce. Jednym z nich jest mała powszechność antykoncepcji, co w konsekwencji prowadzi do rodzenia się coraz większej liczby dzieci. kiedy rodzina staje się wielodzietna, natychmiast wszelkie zapotrzebowania takiej rodziny rosną. Rodzina zaczyna biednieć. Co gorsze sytuacja taka dotyczy większości afrykańskich rodzin. Bieda zaś najbardziej odzwierciedla się w głodzie, który doskwiera afrykańskim dzieciom. Brakuje też pitnej wody, co w dużej mierze związane jest z warunkami geograficznymi Afryki. Innym problemem, jaki doskwiera afrykańskim dzieciom, to nieustanne wojny. Konflikty zbrojne w Afryce trwają długie lata. Kiedy jeden znikają, pojawiają się następne. Wojna generuje biedę i odwrotnie. Przez tak ogromny stopień ubóstwa powstają kolejne konflikty, rodzą się różnego rodzaju antagonizmy. Ale wojna powoduje również inne poważne skutki - pochłania mnóstwo ofiar. Zabiera wielu Afrykańskim dzieciom wszystkich najbliższych. Kiedy nasze dziecko traci kogoś bliskiego, sytuacja taka jest ogromną tragedią. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, jak może czuć się dziecko, które traci wszystkich. W związku z brakiem pieniędzy, w większości krajów afrykańskich brakuje sierocińców. Istnieje natomiast nadmiar sierot. Bywa, że dziecko musi same się sobą zająć. Często więc zaczynają pracować już w wieku kilku lat, bądź stają się żołnierzami. Nasze dziecko nie musi walczyć o życie, o jedzenie. Tam jest jednak zupełnie inaczej. Dzieci w Afryce nie mają zapewnionej odpowiedniej opieki zdrowotnej. Brakuje lekarzy i lekarstw. Brakuje też wielu koniecznych szczepionek. Kraje rozwinięte udzielają humanitarnej pomocy. Wolontariusze przyjeżdżają do najbiedniejszych rejonów Afryki i pomagają, jak tylko mogą. Nie jest to jednak wystarczające. Podstawowym problemem bowiem jest brak wykształcenia, który również generuje biedę. Nie mając wykształcenia, nie można rozpocząć odpowiedniej pracy. Wykształcenie zaś trudno jest zdobyć, ponieważ brakuje szkół. Dzieci nie mają zapewnionej oświaty. Są miejsca, w których w ogóle nie ma szkół i szerzy się analfabetyzm. Taką sytuacje trzeba starać się zmienić, trzeba poprawiać komfort życia afrykańskich dzieci. W ich bowiem rękach leży przyszłość Afryki.

Katalog podstron

Kim jest niania naszego dziecka?

Zdarza się, że oboje rodzice muszą albo chcą pracować. Opiekę nad dzieckiem trzeba pozostawić osobie trzeciej. Czasem jest to babcia, czasem sąsiadka. Ci zaś rodzice, którzy nie chcą obarczać tą opieką najbliższych, wynajmują opiekunkę. Opieka na cud...

Więcej

Model rodziny nowoczesnego społeczeństwa

Model polskiej rodziny dziś i model polskiej rodzinny kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej są zupełnie inne. Od kilkunastu lat w Polsce utrzymuje się tak zwana depresja urodzeniowa. Zaobserwowano bowiem, że przeciętna liczba dzieci rodzonych p...

Więcej