wielodzietność

Status rodzin wielodzietnych - Portal na temat naszych dzieci
Kiedyś prawie każda polska rodzina była wielodzietna. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Obecnie szacuje się, że rodziny wielodzietne, czyli takie, w których wychowuje się czworo i więcej dzieci, to zaledwie pięć procent wszystkich rodzin wychowujących dzieci. popularnie mówi się też, że jeśli nasze dziecko ma tylko dwoje rodzeństwa, to uznać taką rodzinę również można za wielodzietną. Ilość dzieci w rodzinach zaczyna raptownie maleć. Warto zaznaczyć, że w rodzinach wielodzietnych wychowuje się trzynaście procent ogółu dzieci, które wychowywane są w polskich rodzinach. Fakty te jednoznacznie przemawiają za tym, że model rodziny wielodzietnej odchodzi do lamusa. Polacy rezygnują z posiadania więcej jak dwójki czy trójki dzieci. Takie działanie wiąże się ściśle z kwestią finansową. Ilość dzieci zależna bowiem jest od sytuacji finansowej rodziny, ale nie jest to prosta relacja. Zazwyczaj rodziny wielodzietne są ubogie. Wielu zatem młodych Polaków, aby nie popaść w ubóstwo, nie zakładają rodzin wielodzietnych. Dziewięćdziesiąt procent rodzin wielodzietnych żyje poniżej minimum socjalnego, a co trzecia taka rodzina nawet poniżej minimum egzystencji. Co trzecia rodzina, w której wychowuje się większa liczba dzieci żyje w mieszkaniu jednopokojowym lub dwupokojowym. Instytucje państwowe o charakterze socjalnym niosą takim rodzinom pomoc. Pomoc ta jest jednak dalece niewystarczająca. Zdarza się bowiem, że ponad pięćdziesiąt procent tych rodzin nie jest w stanie egzystować bez wsparcia z zewnątrz. Dzieje się tak między innymi dlatego, że w Polsce zasiłki rodzinne, które mają poprawiać sytuacje rodzin są małe, a nawet dużo mniejsze w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Ubóstwo tych rodzin jest tak duże, że prawie co piąta rodzina wielodzietna nie posiada w domu pralki automatycznej. Brakuje w takich rodzinach również innych podstawowych sprzętów. Co gorsze, czasami brakuje także żywności. Bywa, że nasze dziecko, które jest jedynakiem, posiada więcej sprzętów, niż czasami cały majątek takich ubogich wielodzietnych rodzin. Zdecydowanie najbardziej niekorzystnie wygląda sytuacja ekonomiczna rodzin wielodzietnych. Rodziny wielodzietne są bowiem zagrożone ubóstwem w stopniu wielokrotnie większym niż na przykład rodziny rencistów, emerytów czy osób samotnie wychowujących swe potomstwo. Kiedy, jako młodzi rodzice, chcemy by nasze dziecko nie miało żadnego rodzeństwa, jednoznacznie może prowadzić to do ujemnego przyrostu naturalnego. W sytuacji ujemnego przyrostu naturalnego i katastrofalnie niskiej liczby urodzin dzieci, istnieje pilna konieczność promocji dzietności. Trudno to osiągnąć w sytuacji, gdy posiadanie dzieci kojarzy się tylko i wyłącznie z biedą i społeczną degradacją. Aby zmienić tę sytuację, musi nastąpić zmiana w polityce państwa względem rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych. Jeśli pomoc państwa zwiększy się, jeśli status materialny każdej takiej rodziny, diametralnie zmieni się podejście rodziców i kwestii ilości posiadanych dzieci.

Katalog podstron

„Tadki-niejadki” wśród dzieci

Problemem wielu rodziców jest brak apetytu u dzieci. Jeśli nasze dziecko nie chce jeść, w domu mamy istną wojnę, którą bardzo trudno jest zakończyć. Nasze dziecko siedzi nad obiadem długie godziny, a my załamujemy ręce, bo jesteśmy bezsilni. Nie może...

Więcej

meningokoki szczepienia

 Pneumokoki, czyli bakterie Streptococcus pneumoniae, są przedmiotem rozmyślań wielu współczesnych rodziców. Decyzje o rozszerzeniu zakresu uodpornienia dziecka przeciwko chorobom zakaźnym są podejmowane przez rodziców w ostatnich latach coraz czę...

Więcej