syndrom

Czym jest syndrom Gardnera? - Portal na temat naszych dzieci
Niewielu rodziców wie, czym jest syndrom Gardnera. Kiedy rozstają się, często między niemi trwa walka o dziecko. Bywa, że po rozwodzie znienawidzeni partnerzy wykorzystują właśnie dziecko jako broń przeciwko tej drugiej osobie. Ludzie tacy, którzy powinni być ostoją bezpieczeństwa i miłości dla dziecka, nie zważają w ogóle na jego dobro. Jako rodzice powinniśmy wiedzieć, że nasze dziecko przeżywa ogromna tragedie w związku z rozwodem rodziców. Jeszcze trudniej jest jemu to zrozumieć wtedy, gdy rodzice zaczynają się oczerniać nawzajem przed dzieckiem. Wtedy możemy mieć do czynienia z syndromem Gardnera. Dziecko jest wówczas przyporządkowane tylko do jednego z rodziców, które się alienuje. To pod jego wpływem zaczyna żywić te same negatywne odczucia do rodzica odtrąconego i w podobny sposób oczerniać. Oczywiście powody wszelkich oskarżeń względem odtrąconego rodzica są błahe i absurdalne. Nasze dziecko czuje złość względem odrzuconego rodzica, ale nie jest typowa złość dla stosunków międzyludzkich, jest bardziej nacechowana emocjonalnie. Nasze dziecko ponadto twierdzi, że odrzucenie oskarżonego rodzica, to jego własna samodzielna decyzja. Nie jesteśmy jednak w stanie wychwycić tych zachowań, ponieważ sami, jako rodzice mający nadal wpływ na dziecko, nadal żywimy same negatywne uczucia do drugiego rodzica naszego dziecka. Zauważyć jednak możemy kolejny objaw syndromu Gardnera. Jest nim to, że nasze dziecko odruchowo nas wspiera i jednocześnie nie czuje żadnego poczucia winy nawet, gdy lekceważy uczucia tego drugiego rodzica. Najprostszym sposobem na zdiagnozowanie tego syndromu u naszego dziecka, jest dokładne obserwowanie zachować i sposobu wypowiadania się o drugim rodzicu. Jeśli nasze dziecko w swej mowie odzwierciedla tematykę i terminologię, którą sami wykorzystujemy, a więc gdy nasze dziecko bezpośrednio nas naśladuję, możemy przypuszczać, że posiada syndrom Gardnera. Syndrom ten niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo, ponieważ wiąże się z tym, że złość naszego dziecka może być rozszerzona na dalszą rodzinę albo wszelkie inne osoby, które związane są ze znienawidzonym rodzicem. Dziecko do takiego stanu doprowadzone jest przez rodzica, z którym zostaje. To on wykorzystując coś takiego, jak szantaż emocjonalny lub czasem nawet materialny, dąży do tego, by dziecko odrzuciło drugiego z rodziców. Rodzic manipuluje dzieckiem, robiąc mu tak zwane pranie mózgu, w czasie którego nastawia dziecko przeciwko partnerowi. W ostateczności rodzice posuwają się również do tego, że wymierzają kary zakazywanie pozytywnych emocji wobec drugiego rodzica czy nawet uniemożliwiają im jakikolwiek kontakt. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Niegodne dorosłego człowieka, a tym bardziej rodzica, który ma być wzorem dla dziecka. Trzeba bowiem wiedzieć, że odrywanie siłą dziecka od jednego z rodziców powoduje spustoszenie w jego psychice, a w szczególnych przypadkach czuje stratę, która porównywalna jest nawet do śmierci odtrąconego rodzica. Pustki tej zaś nie jest w stanie niczym zapełnić.

Katalog podstron

Pierwsza miłość i nasze reakcje

Kiedy nasze dziecko pada pod urokiem pierwszej miłości, to najczęściej przyjmujemy to ze śmiechem. Z jednej strony nie ma się co dziwić, często bowiem dzieje się to już w przedszkolu, tam rdzą się wielkie przyjaźnie i uczucie. Traktujemy to lekko, bo...

Więcej

Spokojne dziecko i dziecko żywiołowe

Każde dziecko ma właściwy sobie temperament. Bywa, że nasze dziecko jest tak żywiołowe, że nie da się nad nim zapanować. Nie jest w stanie ani przez chwile siedzieć spokojnie. Z drugiej zaś strony nasze dziecko może być wyjątkowo spokojne. Nie przeja...

Więcej