ambicja

Zdrowa ambicja u dzieci - Portal na temat naszych dzieci
Każdy rodzic jest zadowolony, kiedy jego dziecko jest ambitne. Budujące jest bowiem to, gdy nasze dziecko postawi sobie jakiś mniejszy lub większy cel i drobnymi krokami do niego dąży. Jeszcze bardziej nas cieszy, gdy nasze dziecko osiąga ten cel. Jego sukcesy są bowiem pośrednio także naszymi ogromnymi sukcesami. Czujemy, że dobrze wychowaliśmy malca. Nie zawsze jednak ambicja naszego dziecka jest zjawiskiem normalnym. Kiedy nasze dziecko stawia sobie zbyt wielkie cele, może odbić się to na nim w sposób niekorzystny. Jeśli nasze dziecko postanawia osiągnąć coś, co w rzeczywistości jest dla niego nieosiągalne, musimy liczyć się z tym, że po porażce nasze dziecko załamie się. Nie zawsze malec jest świadomy tego, że nie wszystko jest w naszych możliwościach, że powinniśmy stawiać sobie najpierw mniejsze cele, a dopiero potem "zdobywać szczyty". Nie wszystkie jednak dzieci rozumieją to. Kiedy zatem postawiony sobie cel, zostaje zaprzepaszczony, nasze dziecko traci wiarę w siebie. Nie jest również tak pewne siebie. jak wcześniej. Musimy zwrócić wówczas uwagę na to, jak zachowuje się nasze dziecko. Bywa, że konieczna będzie w takich wypadkach nasza pomoc, aby przypadkiem dziecko nie zamknęło się w sobie i nie zaniechało wszelkich kolejnych swoich planów. Należy podkreślać, że życie nasze składa się z sukcesów i porażek, że należy próbować dalej. Rodzice nie mogą pozwolić, aby ambicja w dziecku upadła. Trzeba motywować je do następnych działań, ale jednocześnie należy zasugerować mu, które działania są dla dziecka najlepsze. Zupełnie inna jest sytuacja, gdy nasze dziecko w ogóle nie jest ambitne. Niepożądana jest bowiem sytuacja, w której nasze dziecko jest obojętne zarówno na sukcesy, jak i na porażki. Musimy dążyć do tego, aby dziecko znalazło cel, do którego by dążyło. Musimy pomóc dziecku znaleźć cel, który naprawdę dla niego by coś znaczył. Nie jest to proste, ponieważ dzieci szybko rezygnują ze swych dążeń. Są niecierpliwe, więc szybko porzucają wszystko, co nie przynosi korzyści w krótkim czasie. Jako rodzice starajmy się zmienić takie podejście naszego dziecka. Istnieje też typ dziecka, ale również dorosłego człowieka, którego ambicja koliduje z współżyciem z innymi ludźmi. Często bowiem można spotkać się z tym, że nasze dziecko dąży do określonego celu nie zważając na innych. Nie ważne, czy jest to cel wielki, czy drobne przedsięwzięcie. Działania dziecka są wówczas nastawione wyłącznie na własny sukces, a do tego także na porażkę innych. Nasze dziecko chce być we wszystkim najlepsze, chce być pierwsze. Być może nie byłoby to takie złe, gdyby nie to, że wiąże się to z agresją i destrukcją dążeń innych. Kiedy zatem zaobserwujemy, że już w szkole nasze dziecko nie chce pomagać innym, skarży na kolegów i koleżanki, może to być symptomem niezdrowej jego ambicji. Rodzice nie powinni tego bagatelizować, ponieważ takie zachowania będą utrwalane i potem ujawniane w dorosłym życiu, a tak naprawdę ...

Katalog podstron

psycholog dziecięcy Warszawa

 Bieda dotknąć może każdego. Nie możemy być pewnie tego, co będzie jutro, jak potoczy się nasze życie. Nie możemy mieć pewności co do tego, czy następnego dnia będziemy mieli jedzenie i dom. Bieda czasami przychodzi niespodziewanie i nie z naszej ...

Więcej

Jakie prawa ma nasze dziecko

Dziecko rodzi się, dorasta i staje się dorosłym człowiekiem. Dlaczego zatem zanim osiągnie ową dorosłość traktowane jest jak przedmiot. Nasze dziecko to nie jest rzecz, z którą możemy robić, co tylko chcemy. To istota taka sama jak my, tak samo odczu...

Więcej