aborcja

Poronienie a aborcja w naszej świadomości - Portal na temat naszych dzieci
W dzisiejszych czasach ma miejsce ostra dyskusja na temat aborcji. Wszelkie poważne dyskusje na ten temat prowadzone są z udziałem największych specjalistów z dziedziny medycyny, etyki czy filozofii. Nie znaleziono jednak jeszcze żadnego stanowiska, które byłoby wspólne dla wszystkich ludzi. Dla części ludzi bowiem aborcja jest zabiciem. Mimo że nasze dziecko jeszcze się nie urodziło, żyło jako płód, a aborcja je uśmierciła. Dla innych natomiast aborcja jest uśmierceniem płodu, czyli jeszcze nie człowieka. Nie jest więc niczym niezgodnym z etyką. Podział ten jest tak szeroki, że kwestia ta nawet prawnie inaczej jest rozumiana w różnych państwach, co wydaje się być nie do pomyślenia. Zupełnie inaczej jest w kwestii poronienia. Poronienie następuje zazwyczaj bez ingerencji człowieka. Jest samoistne. Dla większości kobiet, których dotyka poronienie, jest to okropna tragedia. Bywa, ze kobiety nie mogą zajść w ciąże przez długie lata. Gdy nareszcie im się uda, dochodzi do poronienia. Niektóre małżeństwa tylko czekają, by móc powiedzieć: "to nasze dziecko". Nie wszystkim jest jednak to dane. Te kobiety, które w wyniku poronienia tracą swe dzieci, obojętne w jakim stadium, najczęściej uważają je już za swe dzieci. oczywiście zależy to od cech właściwych danej osobie, ale najczęściej kobiety po poronieniu, podchodzą do tej sprawy bardziej emocjonalnie. Poza tym one wygłaszają najostrzejszą krytykę kobiet, które poddają się aborcji. Nie rozumieją ich postępowania. Dla nich aborcja zawsze będzie zabójstwem. Z medycznego punktu widzenia aborcja ma dużo wspólnego z poronieniem. Oprócz tego, że w obu przypadkach następuje utrata płodu lub dziecka, ważne jest też to, że po aborcji, zwiększa się ryzyko poronienia w przypadku następnej ciąży. Każda zatem kobieta, która rozważa zabieg aborcji, powinna liczyć się z tym, że przyszłości może nigdy nie doczekać się dziecka. Powinna być przed zabiegiem informowana o takiej ewentualności. Warto podkreślić, że aborcja jest u nas prawnie zakazana. Jest tylko kilka przypadków wyjątkowych, miedzy innymi w takiej sytuacji, gdy kobieta zachodzi w ciążę w wyniku dokonanym na niej gwałcie. Wówczas jest możliwość dokonania aborcji, ale ostateczną decyzje o tym podejmuje kobieta. Inną sytuacja jest wtedy, kiedy ciąża zagraża zdrowiu czy życiu matki. Wówczas decyzje o aborcji powinno się podjąć wspólnie z ojcem dziecka, bo tu chodzi o nasze dziecko, które należy zarówno do ojca jak i do matki. W takich przypadkach ojciec zazwyczaj woli nie ryzykować życia swojej żony. Mimo prawnego zakazy dokonuje się nielegalnych zabiegów aborcji. Jest to niezgodne nie tylko z prawem, ale również w etyką chrześcijańską. Sprawia to, że aborcja jest szczególnie silnie negowana przez Kościół katolicki. Dla Kościoła bowiem każdy etap życia w łonie matki naszego dziecka, począwszy od samego momentu poczęcia, jest już życiem następnego człowieka. A w myśl wszelkich zasad nie możemy ingerować w żadne życie i nikomu nie możemy odbierać tego życia.

Katalog podstron

Bajki naszych dzieci

Mówi się, że każde dziecko lubi bajki. Lubi oglądać je w telewizji. Lubi czytać bajki, które zamieszczone są w bogato ilustrowanych książkach. Lubi też słuchać ich szczególnie wtedy, gdy opowiada je ukochana babcia albo dziadek. Wtedy bajki nabierają...

Więcej

Dziecko musi się usamodzielniać

Dziecko musi się usamodzielniać Dzieci, które mają nad troskliwych rodziców są mocno w życiu pokrzywdzone. Bo dziecko, które nie może się usamodzielnić ma ogromne problemy z normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Znanych jest wiele przypadków, k...

Więcej